TY - JOUR AU - Herrero, M. A. AU - Velázquez, J. J. L. TI - Generic behaviour of one-dimensional blow up patterns JO - Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze PY - 1992 DA - 1992/// SP - 381 EP - 450 VL - Ser. 4, 19 IS - 3 PB - Scuola normale superiore UR - http://archive.numdam.org/item/ASNSP_1992_4_19_3_381_0/ UR - https://zbmath.org/?q=an%3A0798.35081 UR - https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1205406 LA - en ID - ASNSP_1992_4_19_3_381_0 ER -