The scientific work of A. Heyting
Compositio Mathematica, Volume 20  (1968), p. 3-12
@article{CM_1968__20__3_0,
   author = {Troelstra, A. S.},
   title = {The scientific work of A. Heyting},
   journal = {Compositio Mathematica},
   publisher = {Wolters-Noordhoff Publishing},
   volume = {20},
   year = {1968},
   pages = {3-12},
   zbl = {0155.00909},
   mrnumber = {224427},
   language = {en},
   url = {http://www.numdam.org/item/CM_1968__20__3_0}
}
Troelstra, A. S. The scientific work of A. Heyting. Compositio Mathematica, Volume 20 (1968) , pp. 3-12. http://www.numdam.org/item/CM_1968__20__3_0/

[1] Intuitionistische axiomatiek der projectieve meetkunde. Thesis. Amsterdam 1925. (printed in Groningen). | JFM 51.0436.06

[2] Technische vaardigheid. Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde gewijd aan onderwijsbelangen 3 (1926-1927) nr. 1, pp. 21-26. | JFM 52.0063.02

[3] Die Theorie der linearen Gleichungen in einer Zahlenspezies mit nicht kommutativer Multiplikation. Mathematische Annalen 98 (1927), pp. 465-490. | JFM 53.0120.01

[4] Zur intuitionistischen Axiomatik der projektiven Geometrie. Mathematische Annalen 98 (1927), pp. 491-538. | JFM 53.0541.01

[5] De telbaarheidspraedicaten van Prof. Brouwer. Nieuw Archief voor Wiskunde, Tweede reeks (second series) 16, fasc. 2 (1929), pp. 47-58. | JFM 55.0052.01

[6] Die formalen Regeln der intuitionistischen Logik. Sitzungsberichte der preuszischen Akademie von Wissenschaften, physikalisch-mathematische Klasse, 1930, pp. 42 - 56. | JFM 56.0823.01

[7, 8] Die formalen Regeln der intuitionistischen Mathematik, II, III. Sitzungsberichte der preuszischen Akademie von Wissenschaften, physikalisch-mathematische Klasse, 1930, pp. 57-71, pp. 158-169. | JFM 56.0823.01

[9] Sur la logique intuitionniste. Académie Royale de Belgique. Bulletins de la classe des Sciences. 5e Série, 16 (1930). pp. 957-963. | JFM 56.0045.02

[10] Die intuitionistische Grundlegung der Mathematik, Erkenntnis 2 (1931), pp. 106-115. | JFM 57.0053.01 | Zbl 0002.32102

[11] Die intuitionistische Mathematik. Forschungen und Fortschritte 7 (1931), pp. 38 - 39. | JFM 57.1323.22

[12] A propos d'un article de M. M. Barzin et Errera. Enseignement Mathématique 31 (1932), pp. 121-122. | JFM 59.0056.01

[13, 14] Réponse à M. M. Barzin et Errera. Enseignement Mathématique 31 (1932), pp. 271-272, pp. 274-275.

[15] Mathematische Grundlagenforschung, Intuitionismus, Beweistheorie. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, Berlin 1934. | JFM 60.0019.01 | Zbl 0009.38501

[16] De ontwikkeling van de intuitionistische wiskunde. Euclides 13 (1936- 1937), pp. 129-144.

[17] Bemerkungen zu dem Aufsatz von Herrn Freudenthal "Zur intuitionistischen Deutung logischer Formeln". Compositio Mathematica 4 (1937), pp. 117-118. | JFM 62.1045.06 | Numdam | Zbl 0015.24202

[18] Ruimteleer en axiomatiek. Openbare les, gegeven bij de aanvaarding van het ambt van lector aan de universiteit van Amsterdam op 27 september 1937. Groningen -Batavia 1937.

[19-24] Intuitionistische wiskunde. Mathematica B (Leiden) 4 (1935-1936) pp. 72-83, 123-128, 129-136; 5 (1936 -1937) pp. 62-80, 105-112; 7 (1938 -1939) pp. 129-142. | JFM 65.0191.03 | Zbl 0020.33801

[25] Wiskundige strengheid in wetenschap en school. Verslag 5e Nederlands Congres van leraren in de wiskunde en natuurwetenschappen, gehouden op 28 maart 1940 te Amsterdam, pp. 15-27. Groningen -Batavia 1940.

[26] Untersuchungen über intuitionistische Algebra. Verhandelingen der Nederlandsche Academie van Wetenschappen, afdeling natuurkunde, 1e sectie, 18, no. 2. (1941). | JFM 67.0045.04 | MR 15345 | Zbl 0027.15303

[27] On weakened quantification. Journal of Symbolic Logic 11 (1946), pp.119-121. | MR 18616 | Zbl 0063.02004

[28] Matrices en determinanten. Den Haag 1946.

[29] Taal en teken in de wiskunde. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 40 (1947-1948), pp. 121-131.

[30] Formal logic and mathematics. Synthese 6 (1947-1948), pp. 275-282. | MR 23778

[31] Spanningen in de wiskunde. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam op 16 mei 1949. Groningen-Batavia 1949.

[32] G.F.C. Griss and his negationless intuitionistic mathematics. Synthese 9 (1950 -1951), pp. 91-96.

[33] Note on the Riesz-Fischer theorem. Proc. Acad. Wet. Amsterdam54 (1951) = Indag. Math. 13 (1951), pp. 35-40. | MR 40251 | Zbl 0043.29101

[34] Mannoury's "Methodologisches und Philosophisches zur Elementarmathematik" . Synthese 10a (1951-1952), pp. 440-444.

[35] Espace de Hilbert et intuitionnisme. Les méthodes formelles en axiomatique. Paris 1950. Colloques internationaux du C.N.R.S. no. 36. Published Paris 1953. pp. 59-63. | MR 56545 | Zbl 0053.00701

[36] Logique et intuitionnisme. Actes du 2e colloque internationale de logique mathématique. Paris 1952. Published Paris 1954, pp. 75-82. | MR 66316 | Zbl 0056.00701

[37] Sur la tâche de la philosophie des mathématiques. (Actes du XIème congrès international de philosophie), Proceedings of the XIth international congres of philosophy, V, pp. 193-198. Amsterdam-Louvain 1953. | Zbl 0051.24406

[38] Sur la théorie intuitionniste de la mesure. Bulletin de la société mathématique de Belgique 6 (1953), pp. 70-78. | MR 68610 | Zbl 0057.04404

[39] Over de betekenis van het wiskundig werk van G.F.C. Griss. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 47 (1954-1955), pp. 8-12.

[40] Les fondements des mathématiques. Intuitionnisme. Théorie de la démonstration. Paris- Louvain 1955. (Translation of [15], with many additions.) | Zbl 0066.01006

[41] Intuitionism, an introduction. Amsterdam 1956. Second revised edition, Amsterdam 1966. | MR 221911 | Zbl 0070.00801

[42] La conception intuitionniste de la logique. Les études philosophiques 11 (1956), pp. 226-233.

[43] Toelichting. Euclides32 (1956-1957), pp. 295-297.

[44] Intuitionisme en schoolwiskunde. Euclides 33 (1957-1958), pp. 1-12. | Zbl 0077.00211

[45] La théorie élémentaire de l'intégration en mathématiques intuitionnistes. Le raisonnement en mathématiques et en sciences expérimentales. Paris 1955. Colloques internationaux du C.N.R.S. no 70. Published Paris 1958, pp. 85-90. | Zbl 0088.24802

[46] Blick von der intuitionistischen Warte. Dialectica 12 (1958), pp. 332-345. | MR 99924 | Zbl 0089.24502

[47] Over waarheid in de wiskunde. (De la vérité dans les mathématiques, On truth in mathematics). Verslag van de plechtige viering van het honderdvijftigjarig bestaan der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen met de teksten der bij die gelegenheid gehouden redevoeringen en voordrachten. Amsterdam 1958. Dutch pp. 128-130, French pp. 204-206, English pp. 277-279.

[48] Intuitionism in mathematics. Philosophy in the mid-century. A survey. (La philosophie au milieu du vingtième siècle. Chroniques.)Firenze 1958. pp. 101-115.

[49] Een benaderingsconstructie voor de trisectie van de hoek. Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 46 (1958-1959), pp. 137-138.

[50] Some remarks on intuitionism. Constructivity in mathematics, Proceedings Colloquium Amsterdam 1957. Published Amsterdam 1959, pp. 67-71. | Zbl 0085.25003

[51] Axioms for intuitionistic plane affine geometry. The axiomatic method, Proceedings International Symposium Berkeley 1957-1958. Published Amsterdam 1959, pp. 160-173. | MR 120154 | Zbl 0092.25002

[52] Infinitistic methods from a finitist point of view. Infinitistic methods, Proceedings of the symposium on foundations of mathematics, Warsaw 1959. Warszawa 1959, pp. 185-192. | MR 144822 | Zbl 0116.00801

[53] Remarques sur le constructivisme. Logique et Analyse 3 (1960), pp. 177-182.

[54] Axiomatic method and intuitionism. Essays on the foundations of mathematics. Amsterdam 1962 (Jerusalem 1961), pp. 237-247. | MR 162717 | Zbl 0163.24401

[55] Méthodes et problèmes de l'intuitionnisme. Annales Faculté des Sciences Clermont No. 7, 1962, pp. 101-106.

[56] After thirty years. Logic, methodology and philosophy of science, Proceedings of the 1960 International Congress. Stanford 1962, pp. 194-197. | MR 151381 | Zbl 0166.24702

[57] Axiomatic projective geometry. Amsterdam 1963.

[58] Projectieve meetkunde. Groningen, undated. (Appeared in 1964).

[59] Remarques sur la théorie intuitionniste des espaces linéaires. Synthese 16 (1966), pp. 47-52. | Zbl 0192.03101

[60] Conclusions. Synthese 16 (1966), pp. 85-88.

[61] In memoriam L.E.J. Brouwer. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 59 (1967), pp. 1-13.

[62] L.E.J. Brouwer (27 februari 1881 - 2 december 1966), vernieuwer op de toppen en in de diepste gronden der wiskunde. De Gids 130 (1967), pp. 287-294.

[63] (met H. Freudenthal) Levensbericht Van L. E. J. Brouwer (27 februari 1881- 2 december 1966). Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1966-1967, pp. 335-340.

Ashvinikumar [1] Hilbert spaces in intuitionism - Hilbertaj spacoj en intuiciismo. Thesis Amsterdam 1966.

L.E.J. Brouwer [2] Zur Begründung der intuitionistischen Mathematik I. Math. Annalen 93 (1924), pp. 244- 258. | JFM 51.0164.02

D. Van Dalen [3] Extension problems in intuitionistic plane projective geometry. Proc. Akad. Amsterdam Series A 66 (1963) = Indagationes Math. 25 (1963), pp.349-383. | MR 153567 | Zbl 0127.11304

S.C. Kleene and R.E. Vesley [4] Foundations of intuitionistic mathematics. Amsterdam 1965. | Zbl 0133.24601

A.S. Troelstra [5] Finite and infinite in intuitionistic mathematics. Compositio mathematica 18 (1967) pp. 94-116. | Numdam | MR 226997 | Zbl 0163.00501