δ-complétion et G δ -densité
Publications du Département de mathématiques (Lyon), Tome 9 (1972) no. 3, pp. 1-12.
@article{PDML_1972__9_3_1_0,
   author = {Deaibes, A. and Pupier, R.},
   title = {$\delta $-compl\'etion et $G_{\delta }$-densit\'e},
   journal = {Publications du D\'epartement de math\'ematiques (Lyon)},
   pages = {1--12},
   publisher = {Universit\'e Claude Bernard - Lyon 1},
   volume = {9},
   number = {3},
   year = {1972},
   zbl = {0304.54019},
   mrnumber = {362225},
   language = {fr},
   url = {http://archive.numdam.org/item/PDML_1972__9_3_1_0/}
}
TY - JOUR
AU - Deaibes, A.
AU - Pupier, R.
TI - $\delta $-complétion et $G_{\delta }$-densité
JO - Publications du Département de mathématiques (Lyon)
PY - 1972
DA - 1972///
SP - 1
EP - 12
VL - 9
IS - 3
PB - Université Claude Bernard - Lyon 1
UR - http://archive.numdam.org/item/PDML_1972__9_3_1_0/
UR - https://zbmath.org/?q=an%3A0304.54019
UR - https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=362225
LA - fr
ID - PDML_1972__9_3_1_0
ER - 
Deaibes, A.; Pupier, R. $\delta $-complétion et $G_{\delta }$-densité. Publications du Département de mathématiques (Lyon), Tome 9 (1972) no. 3, pp. 1-12. http://archive.numdam.org/item/PDML_1972__9_3_1_0/

[AS] R.A. Alo - H.L. Shapiro, Z-real compactifications and normal bases, J.Aust.Math.Soc. 9 (1969) p.489-495. | MR 242121 | Zbl 0174.25701

[B1] N. Bourbaki, Topologie Générale, ch.2, 4ème éd. Hermann, Paris 1965. | MR 244924

[B2] H. Buchwalter, Topologies et Compactologies, Pub. Dép. Math. Lyon, 6 (1969), n° 2, p.1-74. | Numdam | MR 412762 | Zbl 0205.41601

[B3] H. Buchwalter, Sur le théorème de Nachbin-Shirota, C.R.Acad.Sc. Paris, 273, série A, 1971, p.145 | MR 290080 | Zbl 0218.46003

[BP1] H. Buchwalter - R. Pupier, Une caractérisation topologique de la complétion universelle d'un espace complétement régulier, C.R. Acad.Sc. Paris, série série A, t.268 (1969), p.1534-1536. | MR 243486 | Zbl 0176.20001

[BP2] H. Buchwalter-R. Pupier, Complétion d'un espace uniforme et formes linéaires, C.R.Acad.Sc. Paris, série A, t.273 (1971), p.96-98. | MR 286070 | Zbl 0214.21301

[M] K. Morita, Topological completions and M-spaces, Sc.Rep. Tokyo Kyoiku Daigaku 10, n° 271 (1970) p.271-288. | MR 271904 | Zbl 0217.19503