The application of the method of differential relations to the equations of continuum mechanics
Séminaire Jean Leray no. 1  (1973-1977), Talk no. 2, 7 p.
@article{SJL_1973-1977___1_A2_0,
   author = {Yanenko, N. N.},
   title = {The application of the method of differential relations to the equations of continuum mechanics},
   journal = {S\'eminaire Jean Leray},
   publisher = {Coll\`ege de France},
   number = {1},
   year = {1973-1977},
   note = {talk:2},
   language = {en},
   url = {http://www.numdam.org/item/SJL_1973-1977___1_A2_0}
}
Yanenko, N. N. The application of the method of differential relations to the equations of continuum mechanics. Séminaire Jean Leray, no. 1 (1973-1977), Talk no. 2, 7 p. http://www.numdam.org/item/SJL_1973-1977___1_A2_0/

I E.A. Arais, V.P. Shapeev, N.N. Yanenko. Realizatsiya metoda vneshnikh form Cartana na EVM, DAN SSSR, 214, n°4, 1974.

2 N.N. Yanenko. Begushchije volny sistemy kvazilinejnykh uravnenij, DAN SSSR, 109, n° I, 1956. | MR 80239

3 Yu.Ya. Pogodin, V.A. Suchkov, N.N. Yanenko. 0 begushchikh volnakh - uravnenij gazovoj dinamiki, DAN SSSR, '19, n°3, 1958.

4 A.F. Sidorov. Dva tochnykh resheniya uravnenij gidrodinamiki tipa trojnoj volny. Prikladnaya matematika i mekhanika, 28, n°6, 1964.

5 V.A. Suchkov. Istechenije v vacuum na kosoj stenke. Prikladnaya matematika i mekhanika, 27, n°4, 1963.

6 V.E. Raspopov, V.P. Shapeev, N.N. Yanenko. Primenenije metoda differentsial'nykh svyazej k odnomernym uravneniyam gazovoj dinamiki. IVUZ, Matematika, n°II(150), 1974.

7 V.M. Fomin, V.P. Shapeev, N.N. Yanenko. D-svojstva sistem odnomernykh uravnenij dinamiki neuprugoj sploshnoj sredy. DAN SSSR, 215, n°5, 1974.