Science, culture, and the science of culture: Beth's view
Philosophia Scientiae, Volume 3 (1998-1999) no. 4, pp. 199-231.
@article{PHSC_1998-1999__3_4_199_0,
   author = {Cortois, Paul},
   title = {Science, culture, and the science of culture: {Beth's} view},
   journal = {Philosophia Scientiae},
   pages = {199--231},
   publisher = {\'Editions Kim\'e},
   volume = {3},
   number = {4},
   year = {1998-1999},
   language = {en},
   url = {http://archive.numdam.org/item/PHSC_1998-1999__3_4_199_0/}
}
TY - JOUR
AU - Cortois, Paul
TI - Science, culture, and the science of culture: Beth's view
JO - Philosophia Scientiae
PY - 1998-1999
SP - 199
EP - 231
VL - 3
IS - 4
PB - Éditions Kimé
UR - http://archive.numdam.org/item/PHSC_1998-1999__3_4_199_0/
LA - en
ID - PHSC_1998-1999__3_4_199_0
ER - 
%0 Journal Article
%A Cortois, Paul
%T Science, culture, and the science of culture: Beth's view
%J Philosophia Scientiae
%D 1998-1999
%P 199-231
%V 3
%N 4
%I Éditions Kimé
%U http://archive.numdam.org/item/PHSC_1998-1999__3_4_199_0/
%G en
%F PHSC_1998-1999__3_4_199_0
Cortois, Paul. Science, culture, and the science of culture: Beth's view. Philosophia Scientiae, Volume 3 (1998-1999) no. 4, pp. 199-231. http://archive.numdam.org/item/PHSC_1998-1999__3_4_199_0/

Beth, Evert W. 1944a De wijsbegeerte de wiskunde van Parmenides tot Bolzano (Philosophische Bibliotheek), Antwerpen / Nijmegen : Standaard / van de Vegt.

Beth, Evert W. 1944b Natuur en Geest. Manuscript. Inventory of the Papers of E.W. Beth. nr. 409.

Beth, Evert W. 1946a " Over de huidige taak van het buitenkerkelijke humanisme"; alternative title "Over de noodzakelijkheid van het humanisme". Manuscript. Inventory of the Papers of E. W. Beth, nr. 262.

Beth, Evert W. 1946b De strekking en het bestaansrecht der metaphysica in verband met de toekomst der wijsbegeerte. (Inaugural lecture 23.9.48), Groningen / Batavia : P. Noordhoff.

Beth, Evert W. 1946c " Metaphysics and Science". In [1968], 21 -28.

Beth, Evert W. 1947 Postscript to B. Delfgaauw, " Wat is metaphysica?", De Gids 110, 115.

Beth, Evert W. 1948 " De wetenschap als cultuurfactor". English version "Science as a Cultural Factor". In [1968], 1-10.

Beth, Evert W. 1948b De wijsbegeerte der wiskunde. Second completely adapted edition. (First ed. 1944), Antwerpen / Nijmegen : Standaard / van de Vegt.

Beth, Evert W. 1949 " Eenheid der wetenschap", Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 41(1948/49), 249-256.

Beth, Evert W. 1954 Letter to H.J. Pos, 6.1.54. Inventory of the Papers of E.W. Beth, nr. 20.

Beth, Evert W. 1955a " Door wetenschap tot wijsheid". English adapted version "Science a Road to Wisdom" in [1968], 69-75.

Beth, Evert W. 1957 La crise de la raison et la logique. (Collection de logique mathématique, série A), Paris / Louvain : Gauthier-Villars / Nauwelaerts. | Zbl

Beth, Evert W. 1958 " Selbstdarstellung". Inventory of the Papers of E.W. Beth, nr. 84.

Beth, Evert W. 1959a Foundations of Mathematics. A Study in the Philosophy of Science. (Studies in Logic), Amsterdam : North Holland. | Zbl

Beth, Evert W. 1959b " Tweeërlei universalisme in de wetenschapsleer" ("Two kinds of universalism in the theory of science"), Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 51(1958/59), 65-72.

Beth, Evert W. 1960 " Een terugblik", De Gids 123 : 320-330. English translation "In Retrospect" in [1968], 95-105.

Beth, Evert W. 1961a " Wijsbegeerte als wetenschap" (I and II). Manuscript. Two lectures, University of Ghent, 6-7.11.61. Inventory of the Papers of E.W. Beth, nr. 728.

Beth, Evert W. 1961b Letters to J. Kröner (28.7.61 and 12.8.61), Inventory of the Papers of E.W. Beth, nr. 61.

Beth, Evert W. 1962 " Wiskunde en moderne kunst", Tirade 6, 143-153. English translation "Mathematics and Modern Art" in [1968].

Beth, Evert W. 1964 Door wetenschap tot wijsheid : verzamelde wijsgerige studiën. Edited by J.J.A. Mooij & E.M. Barth, Assen : van Gorcum. Adapted and translated in [1968].

Beth, Evert W. 1968 Science a Road to Wisdom. Collected Philosophical Studies. Translation and adaptation of [1964]. Transl. P. Vesley, Dordrecht : D. Reidel.

Cortois, Paul 1998 " Puntos de vista externos e internos en las Humanidades" Fenomenologia y Ciencias Humanas. Ed. Ma L. Pintos Peñarande & J.L. Gonzalez Lopez. Universidad de Santiago de Compostela/Sociedad Española de Fenomenologia, 453-463.

Derkx, Peter 1994 H.J. Pos 1898-1955 : objectief en partijdig : biografie van een filosoof en humanist, Hilversum : Verloren, 1994.

Doorman, S.J. 1972 " De functie van de logica in Beth's kritisch rationalisme", Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 63(1971/72), 160-174.

Litt, Theodor 1941 Das Allgemeine im Aufbau der geisteswissenschaftlichen Erkenntnis, Leipzig. 3d ed. Hamburg : Meiner, 1980.

Mooij, J.J.A. 1972 " Het werk van E.W. Beth : algemeen-filosofische aspecten", Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 63(1971/72), 175-188.

Pos, Hendrik J. 1947 Filosofie van de wetenschappen. 3d, adapted ed. First ed.: 1940.

Pos, Hendrik J. 1949 " Over het betrekkelijk onderscheid tussen natuur- en cultuurwetenschappen", Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 41(1948/49), 189-201.

Pos, Hendrik J. 1954 " Drie hoofdrichtingen van filosoferen", Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 46(1953/54), 147-162.

Pos, Hendrik J. 1955 " Het dal der naoorlogse wijsbegeerte". In H.J. Pos, Keur uit de verspreide geschriften II : Beginselen en gestalten, Assen : van Gorcum, 1958, 334.

Rothacker, Erich 1926 Logik und Systematik der Geisteswissenschaften, Tübingen : Mohr. 5th ed. München : Oldenbourg, 1965. | JFM

Rougier, Louis 1920 Les paralogismes du rationalisme : essai sur la théorie de la connaissance, Paris : Alcan. | JFM

Staal, J.F. 1965 " E.W. Beth. 1908-1964†", Dialectica 19, 158-166.