Una funzione intera p-adica a valori interi
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze, Série 4, Tome 2 (1975) no. 2, pp. 321-331.
@article{ASNSP_1975_4_2_2_321_0,
   author = {Baldassarri, Francesco},
   title = {Una funzione intera $p$-adica a valori interi},
   journal = {Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze},
   pages = {321--331},
   publisher = {Scuola normale superiore},
   volume = {Ser. 4, 2},
   number = {2},
   year = {1975},
   zbl = {0308.12104},
   mrnumber = {412157},
   language = {it},
   url = {http://archive.numdam.org/item/ASNSP_1975_4_2_2_321_0/}
}
TY - JOUR
AU - Baldassarri, Francesco
TI - Una funzione intera $p$-adica a valori interi
JO - Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze
PY - 1975
DA - 1975///
SP - 321
EP - 331
VL - Ser. 4, 2
IS - 2
PB - Scuola normale superiore
UR - http://archive.numdam.org/item/ASNSP_1975_4_2_2_321_0/
UR - https://zbmath.org/?q=an%3A0308.12104
UR - https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=412157
LA - it
ID - ASNSP_1975_4_2_2_321_0
ER - 
Baldassarri, Francesco. Una funzione intera $p$-adica a valori interi. Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze, Série 4, Tome 2 (1975) no. 2, pp. 321-331. http://archive.numdam.org/item/ASNSP_1975_4_2_2_321_0/

[MA] I. Barsotti, Metodi analitici per varietà abeliane in caratteristica positiva, Capitoli 1, 2, Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa, 18 (1964), p. 1. | Numdam | MR 168566 | Zbl 0121.16104

[VP] I. Barsotti, Varietà abeliane su corpi p-adici, Parte I, Istituto Nazionale di Alta Matematica, Symposia Mathematica, 1 (1968), p. 109. | Zbl 0184.46503

[1] B. Dwork, On the zeta function of a hypersuface, Publ. Math. I.H.E.S., 12 (1962). | Numdam | MR 159823 | Zbl 0173.48601