κ-R-spaces
Compositio Mathematica, Volume 25 (1972) no. 2, pp. 149-152.
@article{CM_1972__25_2_149_0,
   author = {Marty, R. H.},
   title = {$\kappa -R$-spaces},
   journal = {Compositio Mathematica},
   pages = {149--152},
   publisher = {Wolters-Noordhoff Publishing},
   volume = {25},
   number = {2},
   year = {1972},
   zbl = {0241.54017},
   language = {en},
   url = {http://archive.numdam.org/item/CM_1972__25_2_149_0/}
}
TY - JOUR
AU - Marty, R. H.
TI - $\kappa -R$-spaces
JO - Compositio Mathematica
PY - 1972
SP - 149
EP - 152
VL - 25
IS - 2
PB - Wolters-Noordhoff Publishing
UR - http://archive.numdam.org/item/CM_1972__25_2_149_0/
LA - en
ID - CM_1972__25_2_149_0
ER - 
%0 Journal Article
%A Marty, R. H.
%T $\kappa -R$-spaces
%J Compositio Mathematica
%D 1972
%P 149-152
%V 25
%N 2
%I Wolters-Noordhoff Publishing
%U http://archive.numdam.org/item/CM_1972__25_2_149_0/
%G en
%F CM_1972__25_2_149_0
Marty, R. H. $\kappa -R$-spaces. Compositio Mathematica, Volume 25 (1972) no. 2, pp. 149-152. http://archive.numdam.org/item/CM_1972__25_2_149_0/

S.P. Franklin [1] Spaces in which sequences suffice II, Fund. Math. 61 (1967), 51-56. | MR | Zbl

[2] Natural covers, Compositio Math. 21 (1969), 253-261. | Numdam | MR | Zbl

S. Owka [3] R-spaces, Acta Math. Acad. Sci. Hungar. 21 (1970), 261-266. | MR | Zbl

[4] Mazur Theorem and m-adic spaces, Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math. Astronom. Phys. 18 (1970), 299-305. | MR | Zbl