Table of contents


Le foncteur V𝔽 2 [V] 3 entre 𝔽 2 -espaces vectoriels est noethérien  [ The functor V𝔽 2 [V] 3 between 𝔽 2 -vector spaces is noetherian ]

Djament, Aurélien

p. 459-490p. 621-640p. 691-767